Incidència en els hàbits de pràctica esportiva en la nova normalitat post-covid19:
La província d'Alacant

Enquesta COVID

*

*

Dades personals

*

*

*

Nivell d'estudis (assenyale per favor els estudis finalitzats o títol de major nivell)

*

Situació laboral

*

Situació personal

*

En relació al seu estat físic, ¿com és la seua salut en general?

*

¿Té alguna malaltia crònica o problema de salut de llarga durada?

*

Durant almenys els últims 6 mesos, ¿en quina mesura s'ha vist limitat a causa d'un problema de salut de llarga durada?

*

 


Interès en activitats esportives

¿Com qualificaria el seu interès en les següents activitats esportives?
(Des de 0 (cap interès) fins a 10 (màxim interès))

*
*
*
*
*
*

 


Vinculació amb federacions o entitats esportives

*

¿Podria dir-me si vostè és membre, soci o abonat de...?

 


Pràctica d'activitats esportives

*(Amb freqüència o de forma ocasional, incloent si ha practicat esport sol en vacances o estiu)

Solament si ha practicat en l'últim any:

 

Solament si practica setmanalment:

¿Quant temps sol dedicar a practicar esport setmanalment?

Hores: Minuts:

 

Solament si ha practicat en l'últim any:

¿On sol practicar esport?

a) ¿A l'aire lliure o en espais tancats?

b) ¿En la seua casa, en el seu centre d'ensenyament o de treball?

 

¿Quin tipus d'espais o instal·lacions utilitza per a fer esport?

a) Instal·lacions específiques esportives

b)

c)

¿Quin és el motiu principal pel qual fa esport?

¿Quins esports ha practicat en l'últim any almenys una vegada a la setmana?


A TOTS

¿Sol caminar o passejar més o menys de pressa, almenys deu minuts seguits, amb el propòsit de mantenir o millorar la seua forma física?

*

En cas afirmatiu assenyale per favor la freqüència:

¿Podria dir-me si els seus pares practiquen o practicaven algun esport?

*

¿Quin és el motiu principal pel qual no fa o no fa més esport?

*

COVID-19

¿Quin grau d'importància li dóna actualment a presentar un bon estat de salut?
Des de 0 (cap) fins a 5 (màxima))

*

¿Ha canviat la seua visió de la importància de la cura del Medi Ambient després del confinament?

*

¿Utilitza ara més les noves tecnologies que abans del confinament per a realitzar activitat física?

*

¿Valora més el coneixement científic sobre la seua salut després del confinament?

*

¿Està satisfet/a amb la resposta del seu municipi, en la crisi del covid19, en matèria de proporcionar instal·lacions esportives segures?

*

¿El municipi ha destinat nous espais ecològics per a la realització de l'esport, en la crisi del covid19?

*

¿El seu municipi ha proporcionat eines digitals per a la realització de pràctica esportiva, en la crisi del covid19?

*

¿El seu municipi realitza accions d'informació i divulgació de les fortaleses de la pràctica esportiva, en la crisi del covid19?

*© AEAREDO

Aquesta web utilitza cookies…+info