Promoció i transformació digital del turisme esportiu en el període post-covid-19, Alacant City & Beach

Objectius

 

L'objectiu principal és promoure i transformar digitalment el turisme esportiu, a Alacant City & Beach per a obtenir una comprensió dels canvis que s'han produït en el turisme esportiu, després de la crisi humanitària post-covid19.

La descripció concreta de l'objectiu principal és:

1.- Analitzar els graus d'alfabetització digital dels diferents agents que participen en el turisme esportiu a Alacant City & Beach.

2.- Acompanyar i ajudar a la digitalització dels diferents promotors del turisme esportiu a Alacant City & Beach.

3.- Difondre els resultats de la investigació en publicacions d'impacte

Hàbits esportius

Aquesta web utilitza cookies…+info